Arş. Gör. Dr. CAN BURAK ÖZKAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. CAN BURAK ÖZKAL

T: (0282) 250 2374

M cbozkal@nku.edu.tr

W cbozkal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2013-
Tez: Arıtılmış Evsel Atıksulardan İnce Film Fotokataliz Prosesi ile Antibiyotik ve Escherichia coliforms Gideriminin Modellenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2008-2010
Tez: Batık membran sistemleri ile içme suyu arıtımına nanopartiküllerin etkisi (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 2003-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2010-
İdari Görevler
İSG Uzmanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - ÇEVRE BİLİMLERİ
2016-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
2010-
Diploma Teyidi Sorumlusu NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
2010-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Proje Mühendisi TAŞPOLAT İNŞAAT 2009-2010
Saha-Proje Mühendisi IGLO SİSTEM 2008-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Nanoteknoloji
Su ve atıksu arıtma
Su Kaynakları Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZKAL C. B., FRONTISTIS Z., MANTZAVINOS D., MERİÇ PAGANO S., Removal of antibiotics in a parallel-plate thin-film-photocatalytic reactor: Process modeling and evolution of transformation by-products and toxicity, Journal of Environmental Sciences, vol. 60, pp. 114-122, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. ÖZKAL C. B., Mantzavinos D., MERİÇ PAGANO S., Photocatalytic activity based optimization of TTIP thin films for E coli inactivation Effect of Mn and Cu dopants, Catalysis Today, pp. 86-92, 2017.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
3. ÖZKAL C. B., MANTZAVINOS D., MERİÇ PAGANO S., Photocatalytic activity based-optimization of TTIP thin films for E. coli inactivation: Effect of Mn and Cu dopants, Catalysis Today, vol. 280, pp. 86-92, 2017.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
4. ÖZKAL C. B., KORUYUCU A., MERİÇ PAGANO S., Heterogeneous photocatalytic degradation mineralization and detoxification of ampicillin under varying pH and incident photon flux conditions, Desalination and Water Treatment, pp. 18391-18397, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. GÖÇMEZ S. S., VAROL SARAÇOĞLU G., ÖZKAL C. B., EKMEKYAPAR F., MERİÇ PAGANO S., Occurence of antibiotics in urban wastewater: an assessment study in Tekirdağ city for related to antibiotic resistant bacteria and infection disease control, Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, vol. 2014, pp. 235-244, 2014.
Özgün Makale bilinmiyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MERİÇ PAGANO S., ÖZKAL C. B., ÇİFÇİ D. İ., VAROL SARAÇOĞLU G., ARITILMIŞ EVSEL ATIKSULARDA ANTİBİYOTİKLER VE ANTİBİYOTİKLEREDİRENÇ GELİŞTİREN BAKTERİLERİN SU GERİ KAZANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ, Çevre Bilim ve Teknoloji, cilt 1, ss. 39-54, 2016.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
2. ÖZKAL C. B., MERİÇ PAGANO S., ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİLERİN FOTOKATALİZ PROSESİ İLE GİDERİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 5, ss. 1-18, 2016.
Derleme Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MERİÇ PAGANO S., ÖZKAL C. B., Urban Water Reuse Handbook, Bölüm: Escherichia coli in Urban Water, Yayın Yeri: CRC Press, Editör: Saeid Eslamian, 2015.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZKAL C. B., MERİÇ PAGANO S., Effect of antibiotic concentration, water matrix composition on thin-film photocatalytic inactivation of E. coli DSM-498 in PPL reactor : Solar and UV-A simulated application, 8th Internatıonal Advanced Technologıes Symposıum (19.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
2. ÖZKAL C. B., Venieri D., MERİÇ PAGANO S., Assessment of thin film photocatalysis inactivation of different bacteria strains and variation in antibiotic resistance behaviour, 3rd International Conference on Recycling and Reuse (28.09.2016-30.09.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. MERİÇ S., VENIERI D., Assessment of thin-film photocatalysis inactivation of different bacteria strains and variation in antibiotic resistance behaviour , International Conference on Recycle & Reuse 2016 (28.09.2016-30.09.2016).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
4. Kepoğlu C., ÖZKAL C. B., MERİÇ PAGANO S., Heterogenous Photocatalytic Treatment of Synthetic and Real Grey Water Samples for Reuse Evaluation, International Conference on Recycling and Reuse (28.09.2016-30.09.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. , Heterogenous Photocatalytic Treatment of Synthetic and Real Grey Water Samples for Reuse Evaluation, International Conference on Recycle&Reuse 2016 (28.09.2016-30.09.2016).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
6. ÖZKAL C. B., Frontistis Z., Mantzavinos D., MERİÇ PAGANO S., Definition of Fundamental Parameters for Modelling of a New Thin film Photocatalytic Reactor to Remove Sulfamethoxazole Antibiotic, Smart and Green Interfaces Conference 2016 (04.05.2016-06.05.2016).
Özet bildiri
7. , Definition of Fundamental Parameters for Modelling of a New Thin-film Photocatalytic Reactor to Remove Sulfamethoxazole Antibiotic , Smart and Green Interfaces Conference 2016 (04.05.2016-06.05.2016).
Özet bildiri
8. ÖZKAL C. B., Luigi R., mattia m., MERİÇ PAGANO S., An ecotoxicity based lab-scale optimization for removal of three antibiotics in a suspended photocatalytic reactor, 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes – EAAOP4 (21.10.2015-24.10.2015).
Poster Erişim Linki
9. ÖZKAL C. B., MERİÇ PAGANO S., MANTZAVINOS D., Optimization of TTIP thin-films for removal of methylene blue and ampicilline and inactivation of E. coli bacteria, 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes – EAAOP4 (21.10.2015-24.10.2015).
Özet bildiri
10. ÖZKAL C. B., MERİÇ PAGANO S., KORUYUCU A., Energy and pH Dependency Optimization of Degradation, Mineralization and Detoxification of Ampicilline by Heterogenous Photocatalysis, The International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE 2015 (20.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri
11. VAROL SARAÇOĞLU G., ÖZKAL C. B., GÖÇMEZ S. S., EKMEKYAPAR F., KORUYUCU A., MERİÇ PAGANO S., Monitoring of Antibiotics in Urban Wastewater in Tekirdag City: a comparison with predicted environmental concentrations, The International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) (20.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri
12. Lofrano G. ., MERİÇ PAGANO S., Photocatalytic Removal of Vancomycin B by TiO2 Based Suspended and Ag, Fe-Doped Systems, , 2nd International Conference on Recycle & Reuse (01.01.2014-).
Sözlü Bildiri
13. , (01.01.2013-).
Tam metin bildiri
14. , (01.01.2010-).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. MERİÇ PAGANO S., ÖZKAL C. B., ÇİFÇİ D. İ., VAROL SARAÇOĞLU G., ARITILMIŞ EVSEL ATIKSULARDA ANTİBİYOTİKLER VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ GELİŞTİREN BAKTERİLERİN SU GERİ KAZANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ, 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
2. , ARITILMIŞ EVSEL ATIKSULARDA ANTİBİYOTİKLER VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ GELİŞTİREN BAKTERİLERİN SU GERİ KAZANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ , 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Desalination and Water Treatment (21.02.2013-), Hakemlik Sayısı:11.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. chemical engineering Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Uluslararası Projeler
1. NORMAN Working Group on Wastewater Reuse WG 5 , ARAŞTIRMA PROJESİ, , AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2014-Devam Ediyor.
2. ENTER - Engineered NanoMaterials (ENMs) from wastewater Treatment & stormwatEr to Rivers - ES1205 Project, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.10.2013-Devam Ediyor.
3. EU-COST Water 2020 Water_2020 - ConceivingWastewaterTreatment in 2020 - Action ES1202, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2013-01.01.2015.
4. EU COST Smart and green interfaces from single bubbles and drops to industrial environmental and biomedical applications SGI MP1106, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 02.06.2012-10.05.2016.
5. "MP1106: Smart and green interfaces - from single bubbles and drops to industrial, environmental and biomedical applications", AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 11.05.2012-10.05.2016.
Ulusal Projeler
1. Arıtılmış Evsel Atıksulardan İnce Film Fotokataliz Prosesi ile Antibiyotik ve Escherichia coli Gideriminin Modellenmesi NKUBAP 00 17 DR 14 0 1 Ocak 2015 Ocak 2016, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.10.2016-19.12.2017.
2. Arıtılmış Evsel Atıksulardan İnce Film Fotokataliz Prosesi ile Antibiyotik ve Escherichia coli Gideriminin Modellenmesi, BAP, Araştırmacı, 14.01.2015-07.02.2017.
3. Tekirdağ-Çorlu Bölgesi´nde evsel atıksulardaki antibiyotiklerin ve Antibiyotiklere Dirençli Bakterilerin İzlenmesi ve enfeksiyon hastalıkları ile ilişkinin araştırılması (NKUBAP.00.20.AR.13.08), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.02.2014-22.12.2015.
4. Evsel atıksularda ampisilin antibiyotiğinin ve ona dayanıklı bakterilerin (ARB) izlenmesi ve fotokalatik proses ile gideriminin incelenmesi (ECOFOTO-ARB), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.02.2014-24.12.2014.
5. Industrial Wastewater Reuse in Textile Industry by Application of Appropriate Membrane Treatment Technology and Investigating Pre-treatment Methods, Fouling Phenomenon, and Cleaning of Fouled Membrane, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer.
6. Mekanik Susuzlaştırılmış Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Kuruma Potansiyellerinin İyileştirilmesi, Eş Zamanlı Kurutma ve Stabilizasyon Yöntemlerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer.
Üyelikler
Staj Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2014.
Bologna Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2015.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
COST-STSM-ES1205 - The transfer of engineered nanomaterials from wastewater treatment & stormwater to rivers, Yer:Technical University of Crete, 29.01.2016-26.03.2016.
EU COST Smart and green interfaces from single bubbles and drops to industrial environmental and biomedical applications SGI MP1106, Yer:University of PAtra- Yunanistan, 21.09.2015-20.10.2015.
NORMAN - Wastewater reuse and Contaminants of Emerging Concern NORMAN WG5 Experimental Investigation, Yer:France, 01.06.2013-.
Namık Kemal Üniversitesi Biyoteknoloji Arge Strateji Belgesinin Oluşturulması, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi, 15.12.2016-15.12.2016.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AR-GE STRATEJİ BELGESİNİN OLUŞTURULMASI (BİYOTEKNOLOJİ), Düzenleyenler: Prof.Dr. Süreyya Meriç PAGANO Prof.Dr. Metin TUNA Doç.Dr.Fulya ÖZDİL Doç.Dr. Mustafa MİRİK Doç.Dr.Emel ÖZKAN ÜNAL Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR Yrd.Doç.Dr. B.Banu BİLGEN Yrd.Doç.Dr. H.Murat VELİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Sefer DEMİRBAŞ Yrd.Doç.Dr. Korhan ARUN Yrd.Doç.Dr. Serdar POLAT Araş.Gör. Ayşe ŞEN Araş.Gör. Firdevs KORKMAZ Araş.Gör. Nihan ŞAHİN Araş.Gör. Fatma Seren SAĞIR Araş.Gör. Eyüp Erdem TEYKİN Araş.Gör. Cansu AYVAZ Araş.Gör. Can Burak ÖZKAL Araş.Gör. Demet APAYDIN Araş.Gör. Göksel TIRPANCI SİVRİ Araş.Gör. Esra TAYAT Araş.Gör. Elif Ceren PEHLİVAN Araş.Gör. İrem ALTIN Esra KAYGISIZ, 15.12.2016-15.12.2016.
European PhD School on Advanced Oxidation Processes , Yer:University of Salerno Salerno/Italy, 15.06.2015-19.06.2015.